VALSTYBINĖ
SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA
prie Aplinkos ministerijos